Assembly Summer '09

8.8.2009

150 g

Marvel vs MicroVoxis Finaali YouTube
Canonball vs Roomalainen YouTube
Marvel vs µRammer YouTube
Roomalainen vs MicroVoxis YouTube
µRammer vs MicroVoxis YouTube

450 g

Jännä vs Akilles Finaali YouTube
Akilles vs Denial YouTube
Jännä vs Akilles YouTube
Jännä vs Denial YouTube

6 kg

Puhveli vs Sorsa Finaali YouTube

13,6 kg

Purse vs Matkia Finaali YouTube

Viivanseuranta

LineRider YouTube
ViivaSimo YouTube
Viivanseurailija v2 YouTube
Viivanseurailija v3 YouTube