Garage 13

30.11.2013

150 g

A12 vs Raivo Finaali YouTube
A12 vs Kastike YouTube
A12 vs Raivo YouTube
Kastike vs Raivo YouTube

450 g

Raimo vs Hurja Finaali YouTube

6 kg

Sorsa vs Pippuri Finaali YouTube

Extra

Sorsa vs Pippuri Extra YouTube